`


Algemeen

Omdat je (begin)situatie en de wensen per leerling verschillend kunnen zijn, gaat het bij individuele begeleiding altijd om maatwerk. Soms ben je gebaat bij een intensieve en persoonlijke begeleiding om te leren presteren overeenkomstig je aanleg.
Het is belangrijk om je ouders bij dit proces te betrekken. Zij zijn in veel gevallen ervaringsdeskundig en zien vaak goed wat jij nodig hebt. Naar aanleiding van je vraag om hulp, worden in samenspraak met jou, je ouders en mij doelen vastgesteld met een concreet plan van aanpak voor de korte ( 3 maanden) termijn.
Startpunt Begaafd neemt in de regel altijd contact op met je mentor of interne begeleider op school met het doel om af te stemmen. Zo nodig adviseert en/of bemiddelt Startpunt Begaafd over wat jij nodig hebt op school om je optimaal te ontwikkelen. Voortgangsrapportage vindt op gezette tijden plaats.