`


Begaafd en hoogbegaafd

Howard Gardner: “Intelligentie is de bekwaamheid om te leren en om problemen op te lossen”

Begrippen als aanleg, (hoog)begaafdheid en talent
Ieder kind wordt geboren met een bepaalde aanleg. Kinderen met veel aanleg noemen we hoogbegaafd. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld een hoge intelligentie, veel motivatie (taakgerichtheid), een groot creatief denkvermogen óf een combinatie van deze eigenschappen. Zij zullen op de gebieden waarin zij aanleg hebben gemakkelijker leren dan leeftijdsgenoten zonder deze aanleg.

Om op een bepaald gebied tot hoge prestaties te komen, is het ontwikkelings- en leerproces van doorslaggevend belang. Wanneer een kind met grote aanleg een passend en uitdagend ontwikkelings- en leerproces doorloopt, heeft het de mogelijkheid om zijn/haar aanleg te verrijken tot een talent. Talent is dus de vaardigheid die ontstaat vanuit hard werken, leren en oefenen, niet iets wat is aangeboren.

Gemeenschappelijke kenmerken van hoogbegaafden
Uit onderzoek is gebleken dat hoogbegaafde mensen de wereld op hun eigen manier ervaren en bekijken. Ze denken en leren op een andere manier als mensen met een gemiddeld IQ en ook hun sociale en emotionele ontwikkeling verloopt vaak anders. Een aantal gemeenschappelijke kenmerken wordt veel gezien, zoals een grote fantasie, creativiteit, gevoeligheid, een groot gevoel voor humor, een groot rechtvaardigheidsgevoel en een kritische instelling.