`


Talentontwikkeling

Lange tijd is er in het onderwijs, maar ook daarbuiten weinig aandacht geweest voor de specifieke behoeften van begaafde leerlingen. In het Nederlandse leersysteem wordt over het algemeen verwacht dat alle leerlingen in dezelfde tijd dezelfde leerstof doorlopen om uiteindelijk dezelfde (minimum)prestatie te halen.
Helaas blijkt uit onderzoek dat hoogbegaafde leerlingen weinig bereiken als er geen prikkels zijn die hun aanleg op gang brengen: het ontbreken van moeilijke, uitdagende opdrachten kan zelfs een belemmerende invloed hebben op je leervermogen, probleemoplossend vermogen en op je persoonsontwikkeling.

Hoewel kennisontwikkeling hierover op gang is gekomen, is de vertaling van kennis op dit gebied naar de praktijk niet altijd zomaar gemaakt ( ook niet op school). Het kan zijn, dat je daardoor tegen hindernissen aanloopt.

Startpunt Begaafd geeft in dit geval advies, begeleiding en coaching aan jou (en je ouders). Startpunt Begaafd onderneemt in samenspraak met jou doelgericht stappen om zicht te krijgen op je aanleg en eventueel stimulerende of belemmerende factoren. Zo ontstaat inzicht in eventueel benodigde ondersteuning en begeleiding en kunnen we aan de slag. Jij, met al je aanleg, eigenschappen en persoonskenmerken staat centraal.