`


Samenwerking


 

Leerlingen van Startpunt Begaafd wonen in de regel ergens in Flevoland of in de regio Eindhoven. 
Docenten of mentoren op school hebben niet altijd de mogelijkheid om specifieke begeleiding te geven. Startpunt Begaafd heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen van nagenoeg alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in Almere en er is sprake van geregeld bezoek en contact met de Hoogbegaafdheidscoordinatoren en V-coaches op school.  Begeleiding van leerlingen van Trinitas vindt plaats tegen een gereduceerd tarief dat jaarlijks wordt vastgesteld.  ( zie hiervoor Tarieven).

Voor hoogbegaafde leerlingen op de basisschool is er in Almere NEO onderwijs. Ook met deze 4 scholen staat het Startpunt regelmatig in contact om begeleiding af te stemmen. Niet ieder begaafd kind zit op een NEO school. Ook dan kan Startpunt Begaafd bemiddelen in afstemming van de leerstof.
 

Instellingen op het gebied van begaafdheid: