`


Samenwerking

Leerlingen van Startpunt Begaafd wonen in de regel ergens in Flevoland of in de regio Eindhoven. 
Docenten of mentoren op school hebben niet altijd de mogelijkheid om specifieke begeleiding te geven. Startpunt Begaafd heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen van nagenoeg alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in Almere en er is sprake van geregeld bezoek en contact met de Hoogbegaafdheidscoordinatoren en V-coaches op school. 

Startpunt Begaafd geeft regelmatig begeleiding aan leerlingen op Neo scholen. Maar niet alle begaafde leerlingen in Almere zitten op een Neoschool. Juist dan kan Startpunt Begaafd begeleiden, adviseren en bemiddelen in afstemming van de leerstof. 

Om continuïteit te waarborgen, is het nodig dat Startpunt Begaafd zich blijft ontwikkelen en blijft leren. Je kunt vaak beter samen leren dan wanneer ieder in zijn eigen context blijft denken en werken. Daarom is Startpunt Begaafd sinds 2019 onderaannemer van Connected Together. Connected Together (www.connectedtogether.nl) is een kleine GGZ instelling voor jeugdigen en volwassenen tussen de 0 en 100 jaar met een verwijzing voor basis en specialistische GGZ. De missie van Connected Together is het bieden van optimale kansen voor volwassenen, jeugdigen en hun gezin om zo een bijdrage te leveren aan een prettige en veilige samenleving. De samenwerking tussen Connected Together en het Startpunt is gericht op kwaliteitsverbetering en expertise van de zorg aan de (soms gemeenschappelijke) cliënten.
 

Instellingen op het gebied van begaafdheid: