`


Tarieven

Algemeen uurtarief   € 57,50
Kennismakingsgesprek   kosteloos
Intakegesprek jongeren
(inclusief voorbereiding, schriftelijke verslaglegging 
  € 62,50
Indviduele begeleiding jongeren   € 57,50 per uur
Workshops/trainingen jongeren per uur    Zie de betreffende pagina
Rapportage ouders/mentoren ( per mail, 1x per 8 weken)   kosteloos
Adviesgesprek ouders eenmalig inclusief schriftelijke verslaglegging*   € 62,50
Adviesgesprek ouders periodiek ( 4x per jaar) per keer*   € 47,50
Individuele begeleiding leerlingen Trinitas Gymnasium   in overleg
Groepsgewijze begeleiding leerlingen Trinitas Gynasium   in overleg

 
*Deze tarieven zijn exclusief BTW.

Indien de begeleiding wordt gegeven op een ander adres dan Lijzijde 8 te Almere, dan zijn de tarieven exclusief een tegemoetkoming in de reistijd en reiskosten. De laatste wordt verrekend tegen 0,50 cent per kilometer volgens de routeberekening vanaf 1316VH. Bent u verhinderd voor een afspraak? Neem minimaal 24 uur van tevoren contact op. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of verplaatst worden in rekening gebracht voor 50% van het uurtarief.

Voor ouders met een gezamenlijk inkomen op of onder het minimumloon geldt een nader overeen te komen uurtarief. Dit dient aantoonbaar gemaakt te worden.